Dobór odpowiedniego oświetlenia

O wiele mniejszej ilości światła wymagają pokoje, w których odpoczywamy, czy też oglądamy telewizję tutaj wystarczy zużycie kilkudziesięciu luksów. Konieczności zmienności poziomu oświetlenia nawet w obrębie jednego pokoju wskazuje na konieczność zastosowanie kilku lamp np. lampy stojącej do oświetlenia danego punktu, lampa dodatkowa do oświetlenia miejscowego żyrandola i kinkietów w różnych punktach jednego pokoju w zależności od tego, do jakiej czynności przeznaczony jest dane miejsce.